Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Pro řízení oddílu doporučujeme Klubový informační systém. | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

DESATERO O COVID-19 PRO SPORTOVCE

17.08.2020 | redakce HC

Zpracoval: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Profesor epidemiologie, Pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha. Dne: 14-8-2020

Úvod:

Teprve po více jak půl roce od diagnostiky prvního případu COVID-19 na území ČR máme více informací o onemocnění nejen z našich nemocnic, ale také prostřednictvím publikací ze zahraničí, které nám dávají trošku přesnější obraz o onemocnění a jeho dopadu na populaci jako celek. Základním cílem všech protiepidemických opatření není zastavit chod společnosti, ale snížit smrtnost na COVID-19 v rizikových skupinách, což se velmi dobře daří a pokles je     v posledních měsících až pětinásobný v porovnání s obdobím „uzavření státu“.

 

Co je to COVID-19?

Je to akutní respirační virové onemocnění, které je způsobeno virem SARS-CoV-2 a které nyní probíhá ve většině případů bezpříznakově nebo jen s mírnými příznaky. Mezi základní příznaky patří teplota, kašel, bolest v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů. Ve výjimečných případech se objevuje dechová nedostatečnost a prvotní virový zápal plic.

 

Podíl zemřelých na COVID-19 s uvolňováním opatření významně klesá (až pětinásobně) VČR v průběhu onemocnění prvních 10 000 pacientů zemřelo 330 osob (smrtnost 3,3 %) a při onemocnění dalších 10 000 osob jich zemřelo jen 65, což představuje až 5 násobný pokles smrtnosti. Většina zemřelých je vždy s dekompenzovaným (neléčeným, nebo špatně léčeným) základním onemocněním a ve věku nad 65 let. Ze všech zemřelých je to až 92 %. Celková úmrtnost na všechny příčiny byla v ČR v prvním pololetí roku 2020 10 až15 % pod průměrnou hodnotou za posledních 10 let.

 

Infekční dávka viru SARS-CoV-2

Nejdůležitější pro prognózu onemocnění a pro mírný průběh nemoci, je množství viru, které se dostane do těla člověka ve formě tzv. infekční dávky. Množství viru lze výrazně snižovat především sportováním a posilováním tvorby hlenu v dýchacích cestách. Tam, kde to situace vyžaduje v kontaktu s nemocným, je vhodné dodržovat dvoumetrový odstup, nošení roušky, prosté mytím rukou mýdlem a větrání obytných místností.

 

Inkubační doba

Inkubační doba je doba od vniknutí viru do organismu do doby projevu prvního příznaku onemocnění. Současná průměrná inkubační doba běžné COVID-19 infekce je nyní dle literárních zdrojů i praxe od 3 do 5 dnů. Virus, který je možné zachytit pomocí PCR testu, se vylučuje již v druhé polovině inkubační doby.

 

Infekčnost a PCR test

Infekčnost a izolace virové nukleové kyseliny pomocí PCR testu začíná 2,3 dnů před začátkem symptomů, dosahuje vrcholu 0,7 dne před objevením symptomů a klesá asi 7 dní. Proto je dostatečné, aby osoby, které přišly do styku s nemocným, byly umístěny do domácí


karantény jen na dobu 5 dnů od posledního kontaktu s nemocným. Pokud se tedy sportovec setkal s nemocným před dvěma dny, pak jeho domácí karanténa bude už jen 3 dny a poté bude proveden PCR test. Časově optimální provedení testu je mezi 4 až 6 dnem od kontaktu. V případě PCR pozitivity bude sportovec pokračovat v izolaci a v případě negativity se vrátí po negativním testu nazpět k tréninku nebo závodění.

 

Karanténa a izolace – co je co?

 

Jako domácí karanténa se označuje časový interval izolace osoby, o které nevíme, zda je infikovaná. Je zahájena datem zjištění informace o kontaktu s nemocným a trvá do doby provedení PCR testu za 5 dnů od kontaktu s nemocným a zjištění pozitivity nebo negativity.  V případě negativity se osoba vrací do práce či školy a v případě pozitivity pokračuje infikovaný domácí izolací. Domácí izolace nemocných nebo infikovaných (nemají příznaky nemoci) a případná léčba se provádí jen u pozitivně testované osoby a u většiny trvá 14 dní.

 

Specifika sportovců, sportovních kolektivů a sportování

Sportovci jsou ve většině případů mladí a zdraví s dobře fungujícím a reagujícím imunitním systémem, ochrannými hlenovými bariérami v dýchacích cestách a případné onemocnění COVID-19 by u nich mělo probíhat velmi mírně nebo bezpříznakově.

 

Falešná pozitivita PCR testování u zdravých

Opakované testování zdravých sportovců pomocí PCR testu (průkazu virového genomu pomocí RT-PCR v nasofaryngeálním stěru) může s sebou nést falešnou pozitivitu PCR testu, protože sensitivita a specificita testu není u tohoto testu 100 %. Potom se může stát, že bude někdo označen jako pozitivní a ve skutečnosti nebude. Šance je vyšší pokud se testují převážně zdravé osoby.

 

Sportování a organizace soutěží:

V kolektivních sportech by se měla testovat přítomnost viru pomocí PCR testu jen na základě výskytu nemoci v okolí sportovce anebo při objevení klinického příznaku COVID-19 u člena kolektivu.

Neměly by se testovat úplně zdravé osoby bez jakéhokoliv příznaku – pokud testování bude pokračovat, bude označovat s největší pravděpodobností i falešně pozitivní případy. Nemocného či pozitivního je nutné izolovat od ostatních členů sportovního kolektivu. Pro zbytek týmu je možné provést dle situace dvě varianty opatření

a.      Pokračovat ve sportu a sportování a vyloučit z okolí jen ty, kteří mají příznaky nemoci

b.      Zavést 5 denní karanténu pro nejbližší kontakty, pátý den otestovat v PCR testu, vyloučit pozitivní a pokračovat v soutěži.

 

Diváci na sportovních stadionech a v hokejových halách

Diváci významně ovlivňují výkony sportovců a bez jejich přítomnosti chybí sportovcům satisfakce za dobrý výkon odměněnou potleskem. Chápeme, že divadlo bez diváků nemá význam a měli bychom pochopit tento princip i u sportovních her. Z dlouhodobého hlediska povede sportování bez diváků ke snižování jejich výkonů a frustraci.

Hlavním smyslem opatření na stadiónech je snížit riziko přenosu z diváků na sportovce a obráceně a pokud možno snížit přenos mezi diváky. I zde platí, že ze všeho nejdůležitější je co  nejrychleji  identifikovat  infikované  a  jejich  kontakty  na  sportovních  stadiónech  a       v hokejových halách. Pokud bude toto opatření dodrženo, pak není třeba snižovat kapacitu


hledišť pro diváky. Diváci a fanoušci jsou semknutou skupinou, která bude určitě dodržovat všechna opatření doporučená sportovními kluby. Nemocní fanoušci, kteří v inkubační době navštíví sportovní utkání, budou okamžitě informovat kluby o svém onemocnění. Diváci se budou pravidelně informovat na webových stránkách klubů o tom, zde se při nějakém utkání a výkonu objevil v hledišti někdo infikovaný a dle toho jim bude doporučeno (stejný sektor, stejná řada, sedadlo vedle), aby se nechali testovat. Další opatření by měla být jednoduchá:

1.      Požádat diváky, aby s jakýmkoliv příznakem respiračního onemocnění u nich nebo v úzké rodině nechodily na sportovní utkání

2.      Požádat diváky o registraci, jejíž součástí bude i sektor, odkud bude fandit, aby mohli být prostřednictvím  sms   nebo   webu   klubu   informováni   o   tom,   zda   byli   v kontaktu s nemocným

3.      Na otevřeném stadionu je možné pobývat bez roušky

4.      Na vnitřních stadionech a hokejových halách doporučit použití roušek

5.      Umožnit mytí rukou mýdlem na toaletách, umožnit dezinfekci rukou

6.      Po skončeném utkání provést dezinfekci sedadel a madel na stadiónech

 


 
Aktuální zápasy
Junioři | Pátek 09.10.2020, 19:00
HC Boskovice - HC Znojemští orli
 
Junioři | Neděle 11.10.2020, 11:00
HC Boskovice - HC Uherský Brod
 
Mladší žáci | Sobota 03.10.2020, 10:00
HC Boskovice - Zastávka u Brna
 
 
HC Boskovice - kontakt: hc.boskovice@seznam.cz
Facebook: HC Boskovice
RSS